Protectia Muncii

consultanta juridica

PROTECTIA MUNCII

 

Va oferim servicii de calitate la preturi avantajoase!!! ,
prin personal calificat si autorizat sa va ofere si sa va asigure eficienta in rezolvarea situatiilor legate de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si de aparare impotriva incendiilor.

 

Prioritatile noastre sunt de a presta servicii de calitate si de a garanta servicii de inalt profesionalism fata de beneficiar.

 

Accidentele de munca inseamna pierderi pentru compania ta.
Daca compania ta are angajati, atunci noi C&D INVEST, prin specialistii nostri, te scapam de necazuri si iti usuram alinierea la legislatia actuala privind protectia muncii din Romania si din UE.
Cat timp este asigurata protectia muncii, te vei putea gandi mai mult timp la succesul companiei tale. te ajuta sa identifici domeniile afacerii tale care sunt legate de securitatea muncii si protectia muncii.

 

Noul cadru legal privind relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca in Romania, a fost elaborat in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si al conventiilor si recomandarilor Organizatiei Internationale a Muncii, care stabilesc responsabilitati pentru manageri(legea 319/2006), in calitatea acestora de conducatori si organizatori ai proceselor de munca, in vederea imbunatatirii conditiilor de munca ale lucratorilor si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

 

Pentru a veni in sprijinul acestora compania noastra ofera urmatoarele tipuri de servicii de consultanta:

 

1.In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:
- identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ;
- elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
- la solicitarea beneficiarului, propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului;
- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca,
- asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
- asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, si aducerea la cunostinta intregului personal;
- evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
- stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
- informarea beneficiarului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- informarea angajatorului cu privire la intocmirea evidentelor prevazute de normele in vigoare;
- intocmirea listelor cu meseriile si profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
- intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
- intocmirea listei cu posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
- elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
- cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;
- asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda , camera video, calculator, videoproiector, etc);
- stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

 

2. In domeniul Situatiilor de Urgenta:
- elaborarea sau, dupa caz, reactualizarea procedurilor de instruire în domeniul Situatilor de Urgenta;
- elaborarea Planului de evacuare in caz de urgente;
- stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul societatii;
- intocmirea tematicii de instruire pe linie de situatii de urgenta;
- asistenta sau efectuarea instructajului introductiv general pe linia situatiilor de urgenta,la solicitarea beneficiarului;

 

Asigurare de materiale corespunzatoare pentru informarea si instruirea angajatilor tai: in urma evaluarii riscurilor prezente in compania ta, iti asiguram echipamente de protecia muncii (salopete, combinezoane, casti, centuri de protectie, manusi de protectie, incaltaminte, filtre etc.); iti asiguram tiparituri, afise, brosuri necesare, instructiuni proprii, necesare in procesul de informare si pregatire in protectia muncii si securitatea muncii necesare angajatilor tai (de ex: NSSM-uri specifice, norme de protectie a muncii in utilizarea curentului electric, norme de protectia muncii pentru lucrul la inaltime, norme psi, fise individuale de protectia muncii, etc.);

 

Asistenta in vederea realizarii masurilor de securitatea muncii & protectia muncii, dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) sau Inspectia Muncii;

Pentru o oferta amanuntita de servicii de protectia muncii, va rugam sa ne contactati, dupa cum urmeaza:
La adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.