Consultanta Fiscala

consultanta fiscala

CONSULTANTA FISCALA

C&D INVEST ofera servicii la nivel inalt in domeniul consultantei fiscale prin personal cu pregatire ridicata , membri ai CCFISCALI ,oferind :  

1.Asistenta / consultanta profesionala in domeniul fiscal privind:
- identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
- asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
- identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
- impozitele directe si indirecte;
- analiza impozitelor prin retinere la sursa;
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;        

 2.Asistenta pe probleme de procedura fiscala prin:
- informari periodice privind modificarea Codului de procedura fiscala;
- aplicarea corecta si in termenul legal a prevederilor Codului de procedura fiscala;

 3.Asistenta / consultanta profesionala in domeniul fiscal privind:
- identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
- asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
- identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
- impozitele directe si indirecte;
- analiza impozitelor prin retinere la sursa;
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;        

4.Asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;

5.Calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 6.Intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

7.Asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;

8.Realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;

9.Asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale;

10.Asistenta pe probleme de legislatia muncii privind:
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniul resurselor umane (salariati);aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor privind legislatia muncii;

11.Asistenta privind acordarea tichetelor de masa si a tichetelor cadou catre salariati.

12. CERTIFICAREA DECLARATIILOR FISCALE ANUALE ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE